ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563

PDFพิมพ์อีเมล

S__4432078

S__4432080 S__4432082

วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมครบองค์ประชุม ฝ่ายบริหารมีนายอัครเดช ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ และนายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมประชุมฯ โดยก่อนการประชุมได้มีการแนะนำข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่บรรจุใหม่ จำนวน 11 ราย

S__4432084 S__4432086


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ มีมติสำคัญดังนี้

1.เห็นชอบระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2563 เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน
2.เห็นชอบระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2564 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป มีกำหนด 45 วัน
3.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจำนวน 2 รายการ
4.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงรายละเอียดในแบบแปลนโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ
6.อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย โครงการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ
7.อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ
8.เห็นชอบก่อหนี้ผูกพันเกินกว่าหนึ่งปีงบประมาณ ในการเช่ารถยนต์ส่วนกลางเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 5 คัน
ทั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ฝากความห่วงใยและเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมประชุมตระหนักถึงการป้องกันตนเองจากโรคโควิท 19 รวมถึงประเด็นในเรื่องภัยแล้งของจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ได้สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกสภาฯ ทราบถึงกระบวนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีแผนการดำเนินงานต่างๆ ไว้รองรับการช่วยเหลือและสนับสนุนประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง 11 อำเภอ ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่

S__4432091

S__4432089 S__4432092

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว : ชลิตา
ภาพ : สมถวิล

 


nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 66 (เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562)
    phetchabunnews66

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

bg-gispao

webboardPao

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< เมษายน 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930