โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

S__3743758

S__3743755 S__3743752

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายอัครเดช ทองใจสดนายก อบจ.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายคณีธิป บุณยเกตุ รองนายกอบจ.เพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์

S__3743749

S__3743759 S__3743753

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ได้เห็นความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน โดยเชิญหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบลในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการคัดแยกขยะมูลฝอยอันตรายจากขยะทั่วไป รวมถึงพิษภัยของขยะมูลฝอยอันตราย และทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอันตรายโดยมุ่งเน้นที่จะสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและหารูปแบบการดำเนินการลดคัดแยกขยะอันตรายไม่ให้เป็นภาระของคนใดคนหนึ่งเพื่อจังหวัดเพชรบูรณ์สะอาดมีสิ่งแวดล้อมไร้มลพิษประชาชนมีสุขภาพที่ดีจึงได้จัดทำโครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาขยะอันตรายจากชุมชนของจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่ออบรมให้ความรู้และชี้แจงทำความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดเพชรบูรณ์และเพื่อรับมอบขยะมูลฝอยอันตรายเพื่อนำไปกำจัดให้ถูกหลักสุขาภิบาล

 

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

nayokPhetpao

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 68 (เดือนมกราคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2563)
    phetchabunNewsVol68n_Page_01

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก website

ลิงค์เชื่อมโยงภายใน website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

banner-gis-1

webboardPao

COVID19_banner

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< พฤษภาคม 2020 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2  3
  4  5  6  7  8  910
11121314151617
18192021222324
25262728293031