เลือกตั้ง ส.ส. วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562

PDFพิมพ์อีเมล

52439624_2076650625762695_5948248053889630208_o

147006

 

เดินหน้าสู่การเลือกตั้งปี 2562 ที่จะมีขึ้น ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ กกต. ได้เริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ทั้งในเขตและนอกเขต ได้แล้วทาง https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ตลอดจนการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร ทางอินเทอร์เน็ต https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/ โดยประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เท่านั้น
ผู้มีสิทธิยื่นคำขอ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.นอกเขตเลือกตั้ง คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่ซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง หรือ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
2.ในเขตเลือกตั้ง คือ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง
การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งต้องยื่นคำขอต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิหรือเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนนพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรที่มีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน คำสั่งแต่งตั้งและชีแจงเหตุผลความจำเป็นและหลักฐาน โดยสามารถยื่นคำขอ 3 ช่องทาง ดังนี้ 1.ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน 2.ยื่นทางไปรษณีย์ 3.ยื่นทางอินเทอร์เน็ต
และสำหรับสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ทั้งประเทศไทย 77 จังหวัด 375 แห่ง ในส่วนของจังหวัดเพชรบูรณ์ มีทั้งหมด 5 เขตการเลือกตั้งกลางนอกเขต ได้แก่
1.เมืองเพชรบูรณ์ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
2.อ.หล่มสัก ณ หอประชุมอำเภอหล่มสัก
3. อ.ชนแดน ณ หอประชุมอำเภอชนแดน
4.อ.บึงสามพัน ณ หอประชุมอำเภอบึงสามพัน
5. อ.วิเชียรบุรี ณ หอประชุมอำเภอวิเชียรบุรี

51177124_1211674082323995_111573359040397312_n

exvote_apply

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=4939 “ขั้นตอนการขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า” ลงวันที่ 28 มกราคม 2562

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2

baseInfo

ปฏิทินกิจกรรม/การท่องเที่ยว

<< กุมภาพันธ์ 2019 >> 
 จ.  อ.  พ.  พฤ  ศ.  ส.  อา 
      1  2
  4  8  910
1112
192021222324
25262728