เชิญชวนประชาชนชาวเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 19-27 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

246320

ชิญชวนประชาชนชาวเพชรบูรณ์ และนักท่องเที่ยว ร่วมเที่ยวชมงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่  19-27 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์  หลากหลายกิจกรรมที่มีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความบันเทิง เชิญชมการประกวดขบวนแห่ธิดามะขามหวาน การประกวดนางสาวนครบาลเพชรบูรณ์ การจัดตลาดนัดมะขามหวาน ประกวดผลผลิตทางการเกษตร และการสืบสานวัฒนธรรมชาวนครบาลในลานวัฒนธรรมย้อนยุค ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก ชิมอาหารพื้นเมืองเพชรบูรณ์ที่หลากหลาย ในบรรยากาศไทยๆ สไตล์ สาว หนุ่ม นครบาลเพชรบูรณ์ และไทยถิ่นเพชรบูรณ์ นอกจากนั้น ยังจะได้รับกุศลจากการได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย และได้ร่วมบุญด้วยการซื้อสลากกาชาด เพื่อสนับสนุนกิจการช่วยเหลือผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดารกับกาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • คู่มือการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ ฉบับที่ 7(เที่ยววิถีไทย ในเพชรบูรณ์ เมืองต้องห้ามพลาด)
    phetchabuntureVer7_2562

ลิงค์เชื่อมโยง website

banner_rajchapuet

bannerDatacenterPao 

 MeetingRoomPao2