ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

PDFพิมพ์อีเมล

           ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกัน ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)  โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 นั้น

         บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดี่ยวกัน ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) 

        ทั้งนี้  ให้มีผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ไปรายงานตัวเพื่อรับการสัมภาษณ์ในวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โทรศัพท์ 056721856 ต่อ 803 หรือ 056723020

ดูประกาศเพิ่มเติมnayokPhetpao

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2