โครงการวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ประจำปี 2561

PDFพิมพ์อีเมล

S__10682407

S__10682411 S__10682410

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเปิดโครงการวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ ประจำปี 2561 ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเรียนรู้วิธีการปฏิบัติและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำเอาธรรมะที่ได้เรียนรู้ไปฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดสันติสุขภายในและภายนอก เข้าถึงแก่นความรู้ทางพระพุทธศาสนาได้มากยิ่งขึ้น

S__10682412 S__10682409

ข่าว/ภาพ : ชลิตา

 


nayokPhetpao

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2