สภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2561

PDFพิมพ์อีเมล

45128298_1916309215130171_7570050317862043648_o

45123552_1916309288463497_935502022336053248_o 45068282_1916309398463486_3580855208386756608_o

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์อาหาร เทสโก้โลตัส สาขาเพชรบูรณ์นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ. ร่วมสภากาแฟ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นเจ้าภาพในการดำเนินงานครั้งนี้ฯโดยมี นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage