อบจ.เพชรบูรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการ อบจ.อื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน ในตำแหน่งสายงานบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

PDFพิมพ์อีเมล

          องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับเดียวกัน ในตำแหน่งสายงานบริหาร จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ดังนี้

          1. ตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา    
          2. ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) จำนวน 1 อัตรา

          ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกยื่นใบสมัคร  และเอกสารที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12-30 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5672-1856 ต่อ 803 

 

ดูประกาศเพิ่มเติม

 

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage