วันปิยมหาราช

PDFพิมพ์อีเมล

S__35758096

S__35758097 S__35758091

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ วางพวงมาลาเบื้องหน้า พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี

S__35758093

         เวลา 19.00น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายในศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็กที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงบำเพ็ญพระราชยกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย เนื่องในวันปิยมหาราช พร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ

S__9101320 S__9101319

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ข่าว/ภาพ : จรีรัตน์,ชลิตา


 

 


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage