กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) ขอเชิญชวน เข้าร่วมโครงการ Thailand Local Government Summit 2018 วันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2561

PDFพิมพ์อีเมล

Enew_2018_NOV2018_fi-01

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย(ATCI) ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ Thailand Local Government Summit 2018 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิด “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ด้วยแนวคิด “พัฒนา” อย่างต่อเนื่อง ในแนวทาง “บูรณาการ” และเปิดโอกาสให้บุคคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบถึงความก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นของตน จาก Smart Province สู่ Smart Thailand รวมถึงร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ แนวคิดในการพัฒนาและบริหารจัดการท้องถิ่น ในยุคดิจิทัล  ด้วยการผนวกนวัตกรรม ให้เหมาะสมกับบริบทแห่งท้องถิ่นของตน  โดยการจัดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 26 - 27  พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 5 - 7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามรถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์   http://www.thailand-local-government-summit.com/  , เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/Thailand-Local-Government-Summit-132585527088188/

 

 


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage