กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดทำ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยมีสุข ปี 2561” เพื่อให้ประชาชนดาวโหลด

PDFพิมพ์อีเมล

houseModel01

 

 

houseModel02

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จัดทำ "แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ เพื่อคนไทยมีสุข ปี 2561” จำนวน 16 แบบ  เพื่อให้ประชาชนที่สนใจแบบบ้านที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความมั่นคง แข็งแรง สามารถนำไปขออนุญาตก่อสร้างได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบและประมาณราคา  ผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ http://subsites.dpt.go.th/construction/index.php/2-uncategorised/28-new-projectnayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2