ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (2/2561)

PDFพิมพ์อีเมล

S__30162985

S__30162984 S__30162986

          วันที่ 27 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธีรพร พรพฤฒิพันธุ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางนฤมล  วรกมล  ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (2/2561) เพื่อร่วมหารือข้อราชการ รับทราบติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของจังหวัด โดยมีนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ   ก่อนวาระประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อตอบแทนการทำประโยชน์ สมทบเป็นค่าชดเชยที่ดินใช้สำหรับก่อสร้างถนนข้างศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยอุทิศเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อให้ประชาชนใช้ร่วมกัน

S__30162982 S__30162983

ข่าว/ภาพ : จรีรัตน์

 


nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2