การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก

PDFพิมพ์อีเมล

DSC09352

DSC09367 DSC09336

         องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับเทศบาลเมืองหล่มสัก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื้นที่อำเภอหล่มสัก ระหว่าง นายสมศักดิ์ อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ นายกิตติ พั้วช่วย นายกเทศมนตรีเมืองหล่มสัก ได้จัดให้มีขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

DSC09375

ข่าว : สมถวิล
ภาพ : จรีรัตน์

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax   bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj