โครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

PDFพิมพ์อีเมล

111341

111337 111339

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 09.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดวารีวงษ์ ตำบลดงขุย อำเภอชนแดน โดยมีนายชาครินทร์  อินอิ่มวรปราชญ์  นายอำเภอชนแดน เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการใช้และผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 มีนายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาอบจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯโดยมีนายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล  ส.อบจ.เพชรบูรณ์เขตอำเภอชนแดน   หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ การสาธิต ตามฐานการเรียนรู้ ได้แก่สารชีวภัณฑ์ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การป้องกัน กำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (IPM) และการลดต้นทุนการผลิต มีเกษตรกร เข้าร่วมโครงการกว่า 60  คน

111342 111340

ข่าว/ภาพ : สมถวิล

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2