โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสัญจร ครั้งที่ 4/2561

PDFพิมพ์อีเมล

S__3588186

S__3588187 S__3588188

        วันที่ 23 กุมภาพันธุ์ 2561 เวลา 9.00 น. ณ รพสต.ดงคล้อ ต.วังกวาง อ.น้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ นายอบ แสงนก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอน้ำหนาวเป็นประธานเปิดโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสัญจร ครั้งที่ 4/2561 เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านสาธารณสุข การเฝ้าระวังโรคติดต่อในพื้นที่ การสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณสุข รวมถึงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขร่วมกันในพื้นที่ระหว่าง อสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมในเวทีดังกล่าว

ข่าว : สุกัญญา
ภาพ : ดนัยฤทธิ์

nayokPhetpao

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2