โครงการส่งเสริมและผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

PDFพิมพ์อีเมล

 

103558

103557 103551

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด อำเภอหนองไผ่ โดย นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 มี นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และการสาธิต ในหัวข้อ สารชีวภัณฑ์ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการลดต้นทุนการผลิต

103553 103564

ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง

 


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj