โครงการส่งเสริมและผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

PDFพิมพ์อีเมล

 

103558

103557 103551

            วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรท่าแดง จำกัด อำเภอหนองไผ่ โดย นางสาวณิชาพัฒน์ นิลมุด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอำเภอหนองไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและผลิตสารชีวภัณฑ์เพื่อการเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 มี นายพงศ์พล แสนนอก หัวหน้าสำนักปลัดฯ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ มีผู้เข้าร่วม จำนวน 50 คน กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และการสาธิต ในหัวข้อ สารชีวภัณฑ์ การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และการลดต้นทุนการผลิต

103553 103564

ข่าว/ภาพ : ณัฐธยาน์ ทัดช่อม่วง

 


nayokPhetpao

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website


banner_rajchapuet bannerDatacenterPao  MeetingRoomPao2