สภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนกันยายน 2560

PDFพิมพ์อีเมล

IMG_3685

IMG_3691 IMG_3687

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกอบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมข้าราชการอบจ. เข้าร่วมสภากาแฟเพื่อสร้างความคุ้นเคย ประจำเดือนกันยายน 2560 จัดโดยหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ
สำหรับกิจกรรมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ เสวนา สามัคคี กาแฟยามเช้า เป็นกิจกรรมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อเป็นการเปิดโอกาส...ให้หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบันอุดมศึกษา ได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือ และประสานงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสนิทสนมระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการทำงานร่วมกันที่จะขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม

IMG_3690 IMG_3689

ข่าว/ภาพ : สมถวิล อรรถพร

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj