โครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

IMG_3667

IMG_3664 IMG_3663

          วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายฤทธิเกียรติ เกรัมย์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาจำนวน 140 คน

IMG_3666 IMG_3669

ข่าว/ภาพ : สมถวิล


Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • รายงานผลการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2559
    ReportPAOPhetchabun2559_2

ลิงค์เชื่อมโยง website

olr etax  eaution11 eaution12  BuyBannerphetchabunnews krudeephetchabun

banner_rajchapuetmeetingroomPao banner_paopj