ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560

PDFพิมพ์อีเมล

DSC04835

DSC04690 DSC_4234

วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 09.09 น. ณ วัดไตรภูมิ นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายก อบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางนฤมล วรกมล ปลัด อบจ.เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา งานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560 โดยมีนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานฯ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีฯ จากนั้นในเวลาต่อมา ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำการเสี่ยงทายทิศอุ้มพระดำน้ำ ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ทิศใต้ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา ชาวประชามีศรัทธาเลื่อมใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดี จงบังเกิดมีแก่ชาวเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 2 ทิศใต้ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและภัยธรรมชาติทั้งปวง ลุล่วงสู่ความสงบร่มเย็นเป็นทวีคูณ ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 3 ทิศเหนือ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ส่งผลให้การคมนาคม ตลอดสาธารณูปโภคทั่วไป มีความเพียบพร้อม ทุกแห่งหนส่งผลให้มีความสุข สะดวกสบายแก่หญิงชายชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 4 ทิศเหนือ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดล ให้ประชาชน ชาวเพชรบูรณ์ทั่วหน้า ร่วมรักษาความสามัคคี มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรงดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมือง นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ 
ครั้งที่ 5 ทิศเหนือ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ให้ฟ้าฝนแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาล เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 6 ทิศใต้ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรม นำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูน มาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ

DSC_4325 DSC04693

 

            วันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณหน้าวัดมหาธาตุ พระอารามหลวง นายวิโรจน์ เข็มเหล็ก ที่ปรึกษานายกอบจ.เพชรบูรณ์ พร้อมด้วยนางนฤมล วรกมล ปลัดอบจ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระฯแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์  โดยมีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมมอบพวงมาลัยมงคลให้นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำถวายสักการะพระพุทธมหาธรรมราชา

DSC04744 DSC04732
DSC04698. DSC04722

          ศรัทธา เหนือกาลเวลา  กาลเวลา...จากอดีตสู่ปัจจุบัน แสงธรรมแสงทอง ความศรัทธาในองค์พระพุทธมหาธรรมราชาไม่เคยเสื่อมคลาย ด้วยบารมีแห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาสู่ประเพณีอันยิ่งใหญ่และศักดิ์ิสิทธิ์ นั่นคือ ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ หนึ่งเดียวในโลกที่เมืองเพชรบูรณ์

วันที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 10.39 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์  พร้อมด้วยกรมการเมืองทั้ง 4 คือ เวียง วัง คลัง และนา  ได้อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์  จากวัดไตรภูมิ  แห่ลงเรือไปในลำน้ำป่าสัก ทวนกระแสน้ำขึ้นไป ณ วังมะขามแฟบ(ท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร) สถานที่แรกที่มีคนหาปลาพบองค์พระฯ  โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2560  และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก  ซึ่งมีการอุ้มพระดำน้ำ ทั้งหมด 6 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ทิศใต้ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ให้เกิดผลความรุ่งเรืองแก่พระพุทธศาสนา ชาวประชามีศรัทธาเลื่อมใส ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม ประเพณีอันดี จงบังเกิดมีแก่ชาวเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 2 ทิศใต้ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา ให้ประชาชนอุดมสมบูรณ์ ด้วยทรัพยากรทั้งหลายปราศจากอันตรายและภัยธรรมชาติทั้งปวง ลุล่วงสู่ความสงบร่มเย็นเป็นทวีคูณ ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 3 ทิศเหนือ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ส่งผลให้การคมนาคม ตลอดสาธารณูปโภคทั่วไป มีความเพียบพร้อม ทุกแห่งหนส่งผลให้มีความสุข สะดวกสบายแก่หญิงชายชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 4 ทิศเหนือ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชาโปรดได้มาบันดาลดล ให้ประชาชน ชาวเพชรบูรณ์ทั่วหน้า ร่วมรักษาความสามัคคี มีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู้และทันต่อเหตุการณ์อันเที่ยงตรงดำรงอยู่ในความเสียสละและปฏิบัติตามกฎหมายแห่งบ้านเมือง นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่เมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ 
ครั้งที่ 5 ทิศเหนือ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ให้ฟ้าฝนแห่งเมืองเพชรบูรณ์ ได้ตกต้องเกื้อกูลตามฤดูกาล เพื่อให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยเทอญ
ครั้งที่ 6 ทิศใต้ ผลคำอธิษฐาน ขออำนาจบารมี แห่งองค์พระพุทธมหาธรรมราชา โปรดได้มาบันดาลดล ส่งผลให้เศรษฐกิจการค้าขายและการอุตสาหกรรม นำความร่ำรวยมั่งคั่งเพิ่มพูน มาสู่ชาวเมืองเพชรบูรณ์ด้วยเทอญ

         ประเพณีอุ้มพระดำน้ำเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานนานมากกว่า 400 ปี โดยมี ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งได้ออกหาปลาในแม่น้ำป่าสัก แต่อยู่มาวันหนึ่งเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น โดยกระแสน้ำในบริเวณวังมะขามแฟบ มีพรายน้ำผุดขึ้นมาทีละน้อยจนแลดูคล้ายน้ำเดือด จากนั้นกลายเป็นวังวนดูดเอาองค์พระพุทธรูปองค์หนึ่งลอยขึ้นมาเหนือน้ำ ทำให้ชาวประมงต้องลงไปอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นมาประดิษฐานไว้ที่วัดไตรภูมิ แต่ในปีถัดมาตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 วันประเพณีสารทไทย พระพุทธรูปดังกล่าวหายไป ชาวบ้านต่างพากันระงมหา สุดท้ายไปพบพระพุทธรูปกลางแม่น้ำป่าสัก บริเวณที่พบพระพุทธรูปองค์นี้ในครั้งแรกกำลังอยู่ในอาการดำผุดดำว่าย จึงได้ร่วมกันอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานที่วัดไตรภูมิ อีกครั้งหนึ่ง พร้อมร่วมกันถวายนามว่า "พระพุทธมหาธรรมราชา" หลังจากนั้นต่อมาในวันสารทไทย หรือวันแรม 15 ค่ำเดือน 10 เจ้าเมืองเพชรบูรณ์จะทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา ลงประกอบพิธีดำน้ำเป็นประจำทุกๆปี โดยเชื่อว่าจะทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ไพร่ฟ้าประชาชนมีความสุข บ้านเมืองปราศจากจากโรคระบาดคุกคาม จนกลายมาเป็นประเพณีอุ้มพระดำน้ำอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน

DSC04821 DSC04780
DSC04768 DSC04800

 


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

       ข่าว/ภาพ : สมถวิล อรรถพร

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • การพัฒนาความสำเร็จกับเน็ตประชารัฐ
    netpracharat

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao
FBfanpage