กรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์

PDFพิมพ์อีเมล

S__8847484

         จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการกรีนมาร์เก็ต จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อต่อยอดนโยบายประชารัฐของรัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และพี่น้องประชาชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เรื่องการมีส่วนร่วมและผลการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ แนวทางการยื่นขอรับรองมาตรฐานสินค้า และการสนับสนุนแนวทางการรับซื้อสินค้าของผู้ค้าปลีก โดยมีศูนย์ Tops Market และห้างค้าปลีกในเพชรบูรณ์

            มีกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 4 กลุ่ม คือกลุ่มสหกรณ์บ้านน้ำดุกใต้/กลุ่มสหกรณ์ภูทับเบิก/กลุ่มเกษตรกรอำเภอน้ำหนาว และกลุ่มเกษตรกรอำเภอเขาค้อ

           นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เน้นย้ำว่า จะทำให้โครงการกรีนมาร์เก็ต เพชรบูรณ์  มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักของคนไทยและผู้ที่บริโภคผักปลอดสารเคมีประทับใจในคุณภาพผักของจังหวัดเพชรบูรณ์ และได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรอื่นๆ   ที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการ ในการผลิตพืชผักปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ กรีนมาร์เก็ตเพชรบูรณ์ โดยติดต่อที่เกษตรอำเภอได้ทุกอำเภอ

สอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/profile.php?id=100011783230732&ref=ts&fref=ts

Chief_Executive_PhetPAO2559

แนะนำ อบจ.เพชรบูรณ์

เมนูหลัก

มุม download

  • วารสาร "เพชรบูรณ์นิวส์" ฉบับที่ 59 (เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561)
    phetchabunnews2561_59

ลิงค์เชื่อมโยง website

  bannerpao01 bannerpao02 bannerpao03    bannerpao04 bannerpao05 phetchabunnews banner_rajchapuet banner_paopj suansunanta2  banner_InfoPao bn_FGDS3
FBfanpage