Downloads ชุดข้อมูล 13 ชั้นข้อมูล (FGDS)

คลิ๊กที่นี่

Data FGDS for Gistda

ดาวน์โหลด Application สำหรับเก็บค่าพิกัดดาวเทียม (สำหรับมือถือ ในระบบ Android เท่านั้น)

MyLCPB.apk

กรณีศึกษา ระบบการบริการแผนที่ออนไลน์ (Front-end) ระดับจังหวัด (User : GI_Phetchabun , Passw : 123456)

(Front-end)

กรณีศึกษา ระบบการบริการแผนที่ออนไลน์ (Back-end) ระดับจังหวัด สำหรับผู้ดูแลระบบ

(Back-end)